Alçım ABS

ABS ALÇININ USTALARI MYB

ABS ALÇI, USTALARININ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMASINI DESTEKLİYOR

Değerli ABS ustaları, 4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan kanuna göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan işçilerin şantiye sahalarında çalışması yasaklanmıştır. Alçı Ustalarının Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları için üzerimize düşen sorumluluğu gerçekleştirerek, ustalarımızın ücret ödemeden bu belgeyi almasını sağlamaktadır. Projemize başvuran ustalarımız, Yetkili belgelendirme kuruluşu Meyem Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. tarafından yapılan teorik ve pratik sınavlardan geçmeleri halinde uluslararası geçerli olan Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaklardır. Sınavlarda başarılı olan adayların sınav ücretleri işsizlik sigorta fonundan karşılanmaktadır.

Başvuru için tıklayınız

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaşmıştır. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapmış bulunmaktadır.Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur.Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

ÇALIŞAN İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Çalışanlar açısından belge sahibi olmanın başlıca avantajı, belge sahibi kişinin ilgili meslekte usta olduğunu kanıtlamasıdır. Bu sayede çalışma hayatında vasıflı işçilerle, vasıfsız işçiler belirlenmiş olacak ve çalışma şartları, bu doğrultuda yeniden düzenlenebilecektir.Belgesiz işçi çalıştırmanın yasak olması nedeniyle belge sahibi işçilere yeni iş fırsatları doğacaktır. Uluslararası geçerliliğe sahip belge sayesinde, belge sahibi çalışanlar yurt dışında da çalışma imkânları bulabilecektir. Belge sahipleri prim teşvikiyle işverenine önemli maliyet avantajı sunacak olup, bu durum işe alınmada tercih sebebi oluşturacak ve çalışma şartlarına olumlu olarak yansıyacaktır.

PROJE KAPSAMINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Ustalarımız ABS ALÇI İşbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelerini, Alçı Levha Uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Duvarcı,  Isı Yalıtımcısı, İnşaat İşçisi meslekleri olmak üzere beş yeterlilikte alabilirler. Proje kapsamında ustalarımız ABS ALÇI desteği ile ücret ödemeden Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilecektir. Alçı Sıva ve Alçı Levha mesleklerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalarımız, ön başvurularını aşağıdaki bağlantı üzerinden yaparak süreçlerini başlatabilirler. Ön başvurunuz yetkili YBK Kuruluşu Meyem Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. ye ulaştıktan sonra, Yetkili YBK kuruluşu size daha detaylı bilgi vermek üzere dönüş yapacak ve başvuru sürecinizi tamamlamanızı sağlayacaktır. Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra tarafınıza sınav tarihi ve saati bildirilecektir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Meyem Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı MYK tarafından düzenlenerek ulaştırılır.

SINAV DUYURUSU VE TARİHİ NASIL BİLDİRİLİR?

Ustalarımız ABS ALÇI İşbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelerini, Alçı Levha Uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Duvarcı,  Isı Yalıtımcısı, İnşaat İşçisi meslekleri olmak üzere beş yeterlilikte alabilirler. Proje kapsamında ustalarımız ABS ALÇI desteği ile ücret ödemeden Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilecektir. Alçı Sıva ve Alçı Levha mesleklerinde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalarımız, ön başvurularını aşağıdaki bağlantı üzerinden yaparak süreçlerini başlatabilirler. Ön başvurunuz yetkili YBK Kuruluşu Meyem Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. ye ulaştıktan sonra, Yetkili YBK kuruluşu size daha detaylı bilgi vermek üzere dönüş yapacak ve başvuru sürecinizi tamamlamanızı sağlayacaktır. Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra tarafınıza sınav tarihi ve saati bildirilecektir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Meyem Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti. tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı MYK tarafından düzenlenerek ulaştırılır.

©2022 ABS ALÇI. ALL RIGHTS RESERVED.