Deprem Dirençli Kentler

Deprem dirençli kentler oluşturmak için yapı stoku oluşumundaki önemli girdilerden biri de deprem dirençli inşaat malzemeleri kullanmaktır. Bu sebeple, yapıların zemin ve taşıyıcı sistem direncinin yüksek olması gerekliliğinin yanında, iç mekanlarda deprem sırasında ve sonrasında can kaybını/ağır yaralanmaları önlemede/azaltmada büyük önem taşıyan alçı plaka sistemlerinin (APS) performansını inceleyen, ALÇIDER'in öncülüğünde oluşturulmuş makalenin sonuçlarını paylaşmak isteriz.

Prof. Dr. Özgür ANIL, Yrd. Doç. Dr, Yağmur KOPRAMAN ve Arş. Gör. Anıl ÖZDEMİR'in 2017 yılında yayınladıkları Taşıyıcı Olmayan Kuru Alçı Duvar Sistemlerinin Deprem Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi makalesinde 4 farklı malzeme ile duvar oluşturarak alçı plaka duvarların deprem dayanımı incelenmiştir. Deney elemanı olarak; tuğla, alçı plaka, gaz beton ve bims blok kullanılarak duvarlar oluşturulmuştur.

Kopraman vd. (2017) tarafından yapılan "Taşıyıcı Olmayan Kuru Alçı Duvar Sistemlerinin Deprem Performanslarının Deneysel Olarak İncelenmesi" sonuçlarına göre;

  • En büyük kat ötelenme oranlarını Alçı Plaka duvar sistemleri sergilemiştir.
  • Özellikle Çift kat Alçı plaka duvar sistemlerinin maksimum yük düzeyindeki kat ötelenme oranları blok duvarlara göre ortalama 3-4 kat daha büyük elde edilmiştir. Bu da alçı plaka duvar sistemlerinin deprem yükü karşısında ne kadar esnek olduğunu göstermiştir.
  • Alçı plaka duvar sistemleri büyük kat ötelenme oranlarına kadar taşıma gücünü önemli bir kayıp olmadan korumuşlardır. Bu nedenle yüksek bir süneklik oranı ve enerji tüketim kapasitesi sergileyerek deprem performansı açısından önemli bir başarı göstermişlerdir.
  • Blok duvarlara göre alçı plaka duvar sistemleri çerçeve sistemi ile önemli sayıda ankraj ile sabitlendiği için duvar çerçeve sisteminden tam olarak ayrılmamış ve duvar hasarlı olsa dahi düzlem dışı stabilitesini koruyarak bütünlüğünü kaybetmemiştir.
  • Alçı plaka duvar sistemleri yüksek kat ötelemelerinde bile çok büyük hasar almadığı, bu sebepten deprem sonrası oluşan çatlak ve kopmaların tüm duvarı sökmeden tadilat işleri ile duvarın tekrar hizmete sunulabileceği gözlenmiştir.
  • Sıvalı blok dolgu duvarların maksimum taşıma gücü sıvasız olan blok dolgu duvarlara göre artarken, sıvalı olanlar sıvasızlara göre daha düşük kat ötelenme oranları sergilemiştir.
Paylaş

©2022 ABS ALÇI. ALL RIGHTS RESERVED.