ABS Alçı Mimari Buluşmalar Mimari Tasarımda Alçı Yansımaları 4

ABS Alçı Mimari Buluşmalar / Mimari Tasarımda Alçı Yansımaları etkinliği, “Geleceği Olan Yapılarda Afete Karşı Direnç” temasıyla Mimar Nurgül Yardım moderatörlüğünde, Akdeniz SMD Başkanı Mimar Ali Olgu Ceylan ve Bursa SMD Başkanı Mimar Murat Cellat’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Oturumda, alçı plaka duvarların bina yükü ve çelik yapılarla entegre kullanılması üzerine düşünceler ile afet bölgelerindeki yapılaşmada malzeme seçiminin önemi, afet bölgelerinde geleceği olan yapıların özellikleri ve geleceğin barınma mekanları gibi konular ele alındı. Bu söyleşinin; yapılarda afete karşı dirençli çözümler, alçı malzemesinin potansiyelleri ile mimari ve malzemede inovatif tasarım üzerine ilham verici bir tartışma yaratması amaçlanmıştır.


Ali Olgu Ceylan

Akdeniz SMD Yönetim Kurulu Başkanı

Geçmişten günümüze Akdeniz mimarlığında alçı çok önemli bir malzemedir. Sanıyorum proje paftalarının içinde en çok geçen kelimelerden birisi de alçıdır. Bu da yapılaşmanın, modernizmin getirdiği estetik değerlerin bir neticesi, sonucu, ürünü diyebiliriz.

Mimarlar olarak, yapıda alçı aşamasına gelindiğinde derin bir oh çekeriz çünkü daha öncesinde, alt katmanlarını düşünürseniz, yapı kendisini ortaya çıkarmamıştır. Alçı ile birlikte yapı ortaya çıkmaya başlar, kendini göstermeye başlar.

Alçı plaka kesitlerde, yapının bölünmesinde sıkça kullandığımız bir üründür. Ayrıca cephelerde de hem estetik değerleri hem fonksiyon ilişkilerini arttırmak için kendi içinde belli bölmeler yaparız.

Konvansiyonel sistemleri de biraz daha geliştirerek ve değiştirerek çok uzun süre ayakta kalacak yapılar yapabiliriz. Burada sürdürülebilirliğin, değişebilir olmasının da öneminin farkında olmalıyız. Bu anlamda aslında alçı ve alçı plaka sistemleri geleceği olan yapılarda etkin bir şekilde rol alabilir.


Murat Cellat

Bursa SMD Yönetim Kurulu Başkanı

Hızlı üretilmesi gereken yapı stokunda alçı plaka sistemlerini çokça kullanıyoruz çünkü; pratik, hızlı uygulama, sonuçlar sağlıklı, mekânlarda az yer kaybı ve revizyonlarda daha hızlı ve pratik oluyor. Eğrisel yüzeyler kullanmamız gereken yerlerde de çok doğru çözümler üretebiliyoruz. 

Dış mekânlarda da alçı plaka sistemlerini çokça kullandığımız projeler oluyor. Bazı projelerde, ankrajlı cephe kaplama sistemlerine yerine, birtakım cephe hareketleri için alçı plakaları tercih edebiliyoruz.

Yıllar önce Tokyo'da bir süreliğine bulunma fırsatım oldu. Deprem kuşağı bölgesi olan bu yerde yapı stokuna bakınca betonarme yapılardan ziyade daha çok çelik yapıların olduğunu görebiliyoruz. Afetlerden korunmak için yapı sistemlerinde hem hafif hem de yangına dayanımı yüksek malzeme sınıfına dahil ürünleri tercih etmenin önemi daha da ön plana çıkmaktadır.  Paylaş

©2022 ABS ALÇI. ALL RIGHTS RESERVED.