Kullanım Alanları

İç mekânlarda beton, brüt beton, tuğla, bims blok, gaz beton vb. yüzeylerde kullanılır.

Uygulama

 • Uygulama öncesinde uygulama yüzeyi toz ve tutunmayı engelleyen maddelerden arındırılmalıdır.
 • Çok kuru ve emici yüzeyler uygulama öncesi ıslatılmalıdır.
 • Brüt beton yüzeyler sıva uygulaması öncesinde pürüzlendirilmeli veya (ABS Brüt Beton Astarı) ile 24 saat öncesinde astarlanmalıdır.
 • Uygulama yüzeyine yaklaşık 150-200 cm aralıklarla ano çıtaları ve dış köşelere sıva profilleri yapıştırılır.
 • ABS M110, sıva makinesi ile karıştırıldıktan sonra anoların arasına püskürtülür.
 • Püskürtmenin ardından mastar ile yüzey düzeltilir.
 • İlk mastardan yaklaşık 15-20 dk. sonra ikinci mastar yapılır.
 • Uygulamaya başladıktan 50-70 dk. sonra yüzeye su püskürtülür ve kauçuk mala ile yüzey tirfillenir.
 • Yaklaşık 10 dakika kadar sonra, çelik mala ile yüzey parlatılır.
 • İlk maladan yaklaşık 60 dk. kadar sonra ikinci mala uygulaması yapılarak sert, sırlı ve parlak bir yüzey elde edilir.

Teknik Özellikler

Su / Alçı oranı 6,5-7,5 lt suya 10 kg M110
Priz başlangıç süresi >50 dakika (TS EN 13279-1’e göre)
Donma sonu 220-250 dakika
Tüketim miktarı Her 1 cm kalınlıkta 7 – 7,8 kg / m2
Basınç dayanımı (en az) ≥20 kgf/cm² (4×4 blok)
Eğilmede kırılma dayanımı (en az) ≥10 kgf/cm² (4x4x16 blok)
1500 mikron elekten geçen %100
250 mikron elekten geçen (en az) %77
Gevşek birim hacim ağırlığı (toz) 650 – 700 kg / m³
Kuru birim hacim ağırlığı 800-850 kg/m³
Isıl iletkenlik değeri 0,43 W/mK
Yangına tepki A1
Sahip olduğu standart TS EN 13279-1 / TS EN 13279-2
Tipi B4/50/2 Bina İçin Hafif Sıva Alçısı (Püskürtme)
Ambalaj Tipi Polipropilen torba
Net ağırlık 20 kg ± %2

Uyarı ve Öneriler

 • ABS M110’u başka hiçbir ürün veya malzeme ile karıştırmayınız.
 • Uygulama kalınlığı tek katta duvarda 8-30 mm, tavanda 8-15 mm arasında olmalıdır.
 • Uygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az +5 °C, en çok  +35 °C olmalıdır.
 • Sıva makinesi ve kullanılan aletler temiz olmalıdır. 
 • Farklı tip yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde sıva filesi kullanılmalıdır.