HAKKIMIZDA
MİSYON & VİZYON
İLKELERİMİZ
ÇEVRE POLİTİKASI
ENERJİ POLİTİKASI
KALİTE POLİTİKASI
FABRİKALARIMIZ
İŞTİRAKLERİMİZ
ÜYESİ BULUNAN KURULUŞLAR
Enerji Politikası

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. olarak Alçı Plaka, Toz Alçı Ürünleri ve Çimento Bazlı Yapı Kimyasalları Üretiminin her aşamasında yoğun bir şekilde enerji kullanan işletmemiz, enerji verimliliğini iyileştirmeye, enerji tüketim maliyetlerini azaltmaya, enerji verimliliğine yönelik sermaye yatırımlarının en uygun şekilde yapılmasına, çevresel ve sera gazı salınımının azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına yönelik tüm operasyonel faaliyetleri politika olarak benimsemiştir.

  • Belirlemiş olduğumuz enerji amaç ve hedeflerini başarmak için, verimli üretimi destekleyen bir Enerji yönetim sistemi oluşturmayı ve uygulamayı, sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamayı,
  • Satın alma kararlarında, ürün geliştirmede, proses tasarımında ve yeni yatırımlarda, Enerji yönetimini etkin bir şekilde uygulamayı, gereken kaynakları uygun alanlara dağıtmayı,
  • Enerji kullanımıyla, verimlilikle ve tüketimi ile ilgili yasal zorunluluklara ve diğer kurallara uymayı,
  • Yeterli ve güvenilir enerji kaynaklarını en avantajlı fiyatlarla tedarik etmeyi ve enerji tedariki aksamalarında işletmeyi korumaya yönelik acil durum planları oluşturmayı/uygulamayı,
  • Tüm personeli, işlerinde ve kişisel davranışlarında sürekli olarak enerji performansını gözetmeleri konusunda teşvik etmeyi ve farkındalık oluşturmayı,
  • Enerji tasarruflu ve yenilikçi teknolojilerin/hizmetlerin kullanımını desteklemeyi, bütçe dahilinde uygun olanların yatırımlarını gerçekleştirmeyi,

taahhüt ederiz.